O firmie

Integral sp. z o.o. w Katowicach powstała w 2002 roku.

Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją oraz projektowanie.

Firma dysponuje zespołem, w którego skład wchodzą osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru w specjalnościach występujących w budownictwie komunikacyjnym, inżynieryjnym oraz ogólnym.

Aktualne realizacje

Oferta

Integral sp. z o.o. dysponuje fachowcami w zakresie kontraktowania robót i usług, w tym przeprowadzania procedur przetargowych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i polskiej Ustawy o zamówieniach publicznych, pracownikami o umiejętnościach z zakresu planowania, kosztów i analiz oraz specjalistami do spraw terenowo-prawnych.

Firma bazując na swoim potencjale i zdobytej renomie przygotowana jest do obsługi inwestycji komunikacyjnych oferując z powodzeniem swoje umiejętności inwestorom dysponującym środkami publicznymi oraz innym podmiotom gospodarczym.

Przykłady naszych dotychczasowych realizacji

Budowa Drogi Ekspresowej S8 - Odcinek 1 - Syców-Kępno


Budowa autostrady płatnej A1 od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany


Przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 492 - Wręczyca Wielka


Przebudowa skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej Nr 941 - Ustroń-Nierodzim


Pszczyna wiadukt pod torami DW933